Hållbar vattenanvändning

 

Svenskt Vatten och ett flertal VA-bolag och kommuner har tillsammans tagit fram ett nationellt material för hur vi kommunicerar kring hållbar vattenanvändning. Materialet är tänkt att lyfta de viktiga frågorna om vatten och skapa en igenkänning över hela landet.

 

De som köpt in sig i konceptet får tillgång till hundratals tematiska bilder, copytexter och filmer som enkelt kan användas för att prata hållbar vattenanvändning.

 


Search form
Get more results
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Read about cookies here.